TOPGEOSYS s.r.o. jako dovozce geodetických a stavebních přístrojů japonské firmy TOPCON CORPORATION a SOKKIA, považuje za svoji povinnost poskytovat svým zákazníkům podporu a servis všech přístrojů značky TOPCON a SOKKIA. Garantovat tak maximální využití Vaší investice po celou dobu životnosti přístrojů.
Kvalita našeho servisu vychází z 20-ti letých zkušeností našich servisních techniků a jejich velmi úzkých kontaktů se servisními specialisty v evropském zastoupení TOPCON a SOKKIA v Holandsku. Servisní pracovníci absolvují školení na opravy a justáže všech přístrojů uváděných na náš trh. Oprávnění k vykonávání záručních i pozáručních oprav přístrojů značky TOPCON a SOKKIA je potvrzeno vydáním certifikátu výrobcem.
Pro provádění oprav a údržby přístrojů je servisní pracoviště vybaveno originálními přípravky a technologiemi získanými od výrobce.  Patří mezi ně optická kolimátorová lavice pro přesné seřízení os totálních stanic a teodolitů, CCD kamery pro seřízení dálkoměrů a další seřizovací a diagnostické přípravky. Při opravách se používají pouze originální náhradní díly a servisní manuály dodávané výrobcem.

Díky dlouholetým zkušenostem a kvalitě prováděných oprav byl náš servis zahrnut do sítě pracovišť oprávněných provádět záruční opravy.

PROVÁDÍME A ZAJIŠŤUJEME KALIBRACE TĚCHTO MĚŘIDEL:
 

Optický nivelační přístroj, rotační a potrubní lasery
Laserová a klasické vodováha, vodováha se sklonoměrem
Svinovací metr, ocelová pásma a laserový dálkoměr
Nivelační lať
K
řížový laser
M
ěřické kolečko 
Teodolit, Totální stanice.

FIREMNÍ ETALON
Kalibrace, které provádíme jsou v návaznosti na akreditovanou laboratoř VÚGTK. Více INFO.

 

SOKKIA servis

SOKKIA servis

Kontakt