MAGNET

RODINA SOFTWAROVÝCH ŘEŠENÍ ZAMĚŘENÁ NA ZEMĚMĚŘIČE, DODAVATELE, INŽENÝRY A PROFESIONÁLY V MAPOVÁNÍ.

MAGNET Field
Poskytuje nápadité grafické uživatelské rozhraní s velkými dotykovými ikonami a dobře čitelným textem. Obrazovky nejen dobře vypadají, ale umožňují rychlý průběh prací. Rozhraní s ikonami a textovým polem bylo optimalizováno, aby poskytovalo jak text, tak i obrázky indikující, která data jsou potřebná na každé z obrazovek. Klávesové zkratky a klávesy rychlého přístupu poskytují velmi produktivní přístup.

MAGNET Field v přístroji nejen řídí měření prováděná totální stanicí, ale též poskytuje přímo na přístroji mnoho souřadnicových a adjustačních výpočtů. Celou práci dokončíte, aniž byste přecházeli k jinému zařízení.

MAGNET Office Tools
Software určený pro výpočty a úpravy dat z totálních stanic, nivelačních přístrojů a GNSS přijímačů. Integruje se přímo do produktů Autodesk a používá jejich CAD nástroje.

MAGNET Enterprise
Magnet Enterprise je webové prostředí, které jednoduše spravuje terénní a kancelářská data v cloudu. Data jsou přístupná komukoliv kdo je zapojen do projektů. Minimalizuje ztrátu dat při měření. Rychlejší zpracování zakázky. Chat s více uživateli současně.

 

PROSPEKT

  

STRUKTURA MAGNETU

Kontakt