SOKKIA MONITORING

Ve světě pokročilých technologií se stále složitějšími inženýrskými úlohami, stoupají také rizika pro lidi a infrastrukturu s těmito úlohami spojená. Chvilkový mechanický pohyb sledovaného objektu během výstavby nebo po ukončení stavby, nebo pohyb terénu mohou mít katastrofální následky. Tradiční monitorovací metody jsou časově  náročné  a poskytují pouze informaci o stavu v daném okamžiku. Pro nepřetržité sledování a kontrolu pohybu komplexních objektů v jejich celistvosti je požadován nový monitorovací systém jako je RAPID od singapurské firmy MSP. Tímto způsobem může být nebezpečí rozpoznáno dříve a obyvatelstvo a infrastruktura mohou být chráněny trvalým způsobem.

sokkia monitoring TYPICKÉ OBLASTI JSOU:
- Přehrady
- Komunikace, mosty a nadjezdy
- Výškové a historické budovy
- Staveniště, základy
- Doly, lomy
- Laviny a vulkanické svahy
- Oblasti zemětřesení

 

GALERIE

Kontakt