SOKKIA GYRO X II   Určení azimutu kdekoliv a kdykoliv

Když GYRO X II pracuje, měření vzad, polygony a sluneční pozorování již nejsou při určování skutečného severu zapotřebí. Pracuje kdekoli a kdykoli, kdy ostatní technologie nemohou pracovat, nebo nejsou k dispozici známá stanoviště.
GYRO X II používá podmíněný gyromotor, který osciluje kolem zemského poledníku (skutečný sever) díky principu precese způsobené rotací Země. Tento princip realizuje rychlejší a přesnější měření než jiná řešení.
GYRO X II je ideální pro:
- Usměrňování daných bodů pro stavbu tunelu.
- Nastavení interních základen v uzavřených prostorách uvnitř budov nebo bloků lodních trupů.
- Usměrňování daných bodů  pro paraboly antény nebo elektrického vedení

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI GYRO X II:
- GYRO integrované na pokročilé totální stanicí Sokkia SX s automatickým cílením, která může být
   použita pro tradiční měření nebo speciální měřické aplikace
- On-Board Windows® CE.6.0 a Magnet™ Field
- Pouze 19 minutové* měření zdvojnásobuje efektivitu práce a snižuje stres obsluhy na zakázce
- Přesnost azimutu 15"
- Měření ve třech jednoduchých krocích
   1.nastavte GYRO zhruba ve směru opravdového severu
   2.uvolněte svorku
   3.stiskněte tlačítko měření
- TSshield, dálkové zajištění, sledování a diagnostika přístroje
- K dispozici modely s úhlovou přesností 1" a 3"


* Kombinace předběžného a pravidelného měření. Při měření v oblasti
   kolem 35° zeměpisné šířky. Doba měření se liší podle zeměpisné šířky
   vzhledem k povaze gyroskopu motoru.

GALERIE

PROSPEKT

Kontakt